navodila za uporabo

Prenesite navodila za uporabo vašega komunikacijskega sistema N-Com

Navodila za uporabo se nanašajo na najnovejšo različico programske opreme, ki jo lahko prenesete v programski aplikaciji N-Com Wizard in N-Com Easyset (za sisteme N-Com, ki to dopuščajo).

SISTEMI ZA ČELADE NOLAN/GREX

NAVODILA ZA UPORABO

Predhodni modeli

SISTEMI ZA ČELADE X-LITE

Predhodni modeli

SISTEMI ZA ČELADE SHARK

OSTALI IZDELKI

NADOMESTNI DELI

  • Znak prečrtan smetnjak pomeni, da se mora proizvod v Evropski uniji po izteku življenjske dobe zbirati ločeno.
  • Takšnih proizvodov ni dovoljeno odlagati med mešane komunalne odpadke.
  • Pravilno odlaganje odslužene opreme pripomore k preprečevanju negativnih posledic za zdravje ljudi in okolje.
  • V Evropski uniji je prodajalec ob dostavi nove opreme dolžan poskrbeti za odvoz rabljene opreme, pod pogojem da gre za enakovredna proizvoda v razmerju ena proti ena.
  • Za podrobnejše informacije o odlaganju odslužene opreme se posvetujte z občino, službo za odvoz odpadkov ali prodajalno, kjer ste proizvod kupili.
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000111
INDIKATOR LED ESS II
PRENOS DATOTEK
SPCOM00000110
KOMPLET ADAPTERJEV ZA ESS II
PRENOS DATOTEK
PDF
SPCOM00000109
BATERIJA 07
PRENOS DATOTEK
PDF
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000101
BATERIJA TIPKOVNICA M5
PRENOS DATOTEK
SPCOM00000100
TIPKOVNICA ZA SERIJO R4
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000093
LEVI KABEL SERIJO R
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000092
DESNI KABEL SERIJO R
PRENOS DATOTEK
SPCOM00000091
TIPKOVNICA ZA SERIJO R3
PRENOS DATOTEK
PDF
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000088
DESNI KABEL X6
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000087
ELEKTRONSKA ENOTA ZA MCS III R
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000086
DESNI KABEL MCS III R
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000085
LEVI KABEL MCS III R
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000080
BATERIJA 09
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000079
TIPKOVNICA M1
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000078
KABEL M1
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000076
BATERIJA M1
PRENOS DATOTEK
SPCOM00000073
ADAPTERJI TIPKOVNICE ZA SERIJO R
PRENOS DATOTEK
PDF
SPCOM00000072
POKROVČEK KONEKTORJA B601 R/B1.4
PRENOS DATOTEK
PDF
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000071
ANTENA 06
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000070
INDIKATOR LED B901L R/B5L
PRENOS DATOTEK
SPCOM00000069
ADAPTER ZA N104/44/40
PRENOS DATOTEK
PDF
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000068
POKROVČEK KONEKTORJA 06
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000063
LEVI KABEL X1/X5/K
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000062
DESNI KABEL X1/X5
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000055
LEVI KABEL 05
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000054
DESNI KABEL 05
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000053
ANTENA 05
PRENOS DATOTEK
SPCOM00000052
POKROVČEK KONEKTORJA 05
PRENOS DATOTEK
PDF
SPCOM00000050
TIPKOVNICA 05
PRENOS DATOTEK
PDF
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000049
BATERIJA 05
PRENOS DATOTEK
SPCOM00000048
BATERIJA MULTI
PRENOS DATOTEK
Menjavo lahko izvede le pooblaščen Nolanov prodajalec
SPCOM00000044
ANTENA X4/X5/K
PRENOS DATOTEK
SPCOM00000039
LEVI KABEL S SLUŠALKO X4
PRENOS DATOTEK
SPCOM00000034
ELEKTRONSKA ENOTA ZA MCS II v.04
PRENOS DATOTEK
PDF
SPCOM00000033
LEVI KABEL ZA MCS II v.04
PRENOS DATOTEK
PDF
SPCOM00000032
DESNI KABEL ZA MCS II v.04
PRENOS DATOTEK
PDF
SPCOM00000028
LEVI KABEL 04
PRENOS DATOTEK
PDF
SPCOM00000027
DESNI KABEL 04
PRENOS DATOTEK
PDF
SPCOM00000026
ANTENA 04
PRENOS DATOTEK
PDF
SPCOM00000025
POKROVČEK KONEKTORJA B4
PRENOS DATOTEK
PDF
SPCOM00000022
TIPKOVNICA 04
PRENOS DATOTEK
PDF