PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Informativni dokument, pripravljen v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679.

 

 

KONTROLOR PODATKOV je NOLANGROUP S.P.A., s sedežem na naslovu Via G. Terzi di S. Agata, 2, 24030 Brembate di Sopra (BG), preko zakonitega zastopnika pro tempore.

Contact: mail:privacy@nolan.it, tel. 035/602111.

 

Data Protection Officer (DPO)s contact e-mail: dpo@nolan.it

 

 

Namen obdelave

Pravna osnova

Trajanje obdelave podatkov

Brskanje po tej spletni strani

Zakoniti interes | pravice osebe, na katere se podatki nanašajo.

Dejavnosti, ki so potrebne izključno za  delovanje spletne strani in za opravljanje storitve navigacije na platformi.

Čas trajanja pregledovanja spletne strani 

Profiliranje uporabnika v povezavi s podatki o brskanju

- prosimo, preberite Pravilnik o piškotkih na tej povezavi -

Privolitev

1 leto

(ali do uporabnikovega ugovora, če ga poda predčasno)

- prosimo, preberite Pravilnik o piškotkih na tej povezavi -

Profiliranje uporabnika v povezavi s preferencami, osebnimi interesi, nakupovalnimi navadami, geografsko pozicijo itd. za namen pošiljanja komercialnih ponudb, ki bi utegnile zanimati uporabnika

Privolitev

1 leto

Morebitna prošnja za kontaktne podatke ali prošnja za informacije

Zakoniti interes | Prošnja s strani osebe, na katere se podatki nanašajo

1 leto

Naročilo na novice NOLANGROUP S.p.A. po elektronski pošti, z izpolnitvijo posebnega obrazca

Privolitev

Do uporabnikovega preklica
(opt–out)

Dejavnost organizacijske, administrativne, finančne/računovodske narave ali povezana z vodenjem strank/uporabnikov, ne glede na vrsto obdelovanih podatkov

Izpolnitev pogodbenih obveznosti | izpolnitev morebitnih zakonskih obveznosti

10 let ali če zakon zahteva drugače

Uporaba aplikacije N-Com APP Wizard:

 

  • Naprava ali drugi ID;

 

  • Stiki.

Pravni interes / pravice posameznika, na katerega se nanaša obdelava osebnih podatkov

  • Dejavnosti, ki so nujno potrebne za upravljanje računa;
  • Delovanje aplikacije.

Za čas uporabe aplikacije

 

PREJEMNIKI

Za namen izpolnjevanja obstoječih pogodb ali podobne namene bodo vaše osebne podatke obdelovala podjetja s pogodbenimi povezavami s podjetjem NOLANGROUP S.P.A. Vaše podatke lahko posredujemo tretjim osebam v naslednjih kategorijah:

Subjekti, ki spadajo v zgoraj navedene kategorije, izvajajo funkcijo Obdelovalcev podatkov ali delujejo povsem avtonomno kot posamezni Kontrolorji podatkov.

 

 

PRENOS PODATKOV V DRŽAVO, KI NI ČLANICA EU ALI/IN MEDNARODNO ORGANIZACIJO 

Podatki osebne narave, ki jih boste posredovali, ne bodo posredovani v države zunaj Evropske unije.

 

 

POSREDOVANJE PODATKOV

Z izjemo podatkov o brskanju lahko uporabnik sam odloča o posredovanju svojih osebnih podatkov. Če to odkloni, se lahko zgodi, da uporabnik ne dobi, kar želi ali ne more uporabljati storitev Kontrolorja podatkov. Kar se tiče namena profiliranja, lahko v ta namen uporabnik prosto in brez kakršnihkoli posledic poda svoje privoljenje in posreduje osebne podatke.

 

 

PRAVICE OSEBE, NA KATERO SE PODATKI NANAŠAJO | PRITOŽBA NADZORNEMU ORGANU

Upravičeni ste do uveljavljanja svojih pravic v skladu s členi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Uredbe (EU) 2016/679, in sicer tako, da pošljete elektronsko pošto Kontrolorju podatkov na naslov privacy@nolan.it. V vsakem trenutku lahko zaprosite Kontrolorja podatkov za dostop do svojih osebnih podatkov, popravek ali izbris podatkov, ter za to, da se obdelava podatkov omeji.

V omenjenih primerih imate pravico, da kadarkoli prepoveste obdelavo svojih osebnih podatkov (vključno z avtomatsko obdelavo, kot je, na primer, profiliranje, ter umaknete privoljenje, ki ste ga podali pred tem, ne da bi kakorkoli ogrozili zakonitost obdelave, ki je bila izvedena na podlagi privoljenja, preden ste ga umaknili.

 

Če ugotovite, da obdelava vaših osebnih podatkov na kakršenkoli način krši določbe Uredbe (EU) 2016/679, lahko v skladu s členom 15, odstavkom f) omenjene Uredbe (EU) 2016/679 brez vpliva na  katerokoli administrativno in sodno povrnitev škode vložite pritožbo Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, v povezavi s 6. členom, 1. odstavkom,  pod alinejo a) (privolitev) in kadarkoli umaknete privoljenje, ki ste ga pred tem podali.

 

V zgoraj navedenih primerih boste upravičeni do prenosljivosti vaših podatkov, in v tem primeru vam bo Kontrolor podatkov poslal v strukturiranem formatu običajne uporabe in povsem berljivem, osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

 

Nolangroup S.p.A. izjavlja, da aplikacija N-Com Easyset ne dostopa do občutljivih osebnih podatkov.

 

 

Datum posodobitve: 09/11/2022