B602 & GARMIN ZUMO XT

Sistem B602 je bluetooth kompatibilen z navigatorjem Garmin Zumo XT.

Po izvedeni seznanitvi in povezavi navigatorja s sistemom N-Com, bodo avdio signali iz Garmina posredovani v čelado.

 

Priporočamo, da satelitski navigator in sistem N-Com posodobite z najnovejšo različico programske opreme.

SPLOŠNE INFORMACIJE

SEZNANJANJE NAPRAV

Za postopek seznanjanja sistema N-Com in navigatorja sledite navodilom za uporabo sistema N-Com - poglavje »Seznanjanje navigatorja GPS«.

 

POVEZAVA

Po izvedenem postopku prepoznave sistema N-Com in navigatorja, se povezava samodejno vzpostavi po vklopu sistema B602.

 

Opomba: Priporočamo, da na navigatorju izklopite opcijo AUDIO PUSHBUTTONS. Navigator Garmin pri vklopljeni opciji PUSH BUTTONS namreč za vsak prejeti ukaz pošlje povratni zvočni signal sistemu N-Com, s čimer začasno prekine predvajanje glasbe in / ali interkom komunikacijo med dvema čeladama.

INDIVDUALNA UPORABA

Navigator mora biti seznanjen in povezan le z voznikovo čelado, skladno z navodili v poglavju “Splošne informacije”.

 

GPS INDIKACIJE

Po izvedenem postopku prepoznave sistema N-Com in GPS navigatorja, boste lahko v čeladi poslušali avdio signal, ki je posredovan iz navigatorja Garmin Zumo.

 

MOBILNI TELEFON

Za pravilno delovanje različnih naprav mora biti mobilni telefon seznanjen s sistemom N-Com kot GLAVNA NAPRAVA (prosimo, glejte navodila za uporabo sistema N-Com, poglavje “Seznanjanje mobilnega telefona / Mp3 predvajalnika glasbe”).

Za pravilno delovanje vseh povezanih naprav priporočamo, da med sabo NE seznanjajte ter povezujete mobilnega telefona in navigatorja.

 

Dohodni telefonski klici začasno prekinejo povezavo z navigatorjem.

 

GLASBA

IZ NAVIGATORJA: Garmin Zumo omogoča poslušanje glasbenih posnetkov, ki so shranjeni v notranjem pomnilniku vaše naprave. Med posredovanjem navigatorjevih sporočil je predvajanje zvočnega posnetka začasno zaustavljeno.

Opomba: Prvo aktiviranje predvajanja glasbe iz navigatorja je najbolje izvesti na Garminu. Kasneje lahko predvajanje glasbe upravljate tudi preko tipkovnice sistema N-Com.

 

IZ MOBILNEGA TELEFONA: Omogočeno je poslušanje glasbe iz pametnega telefona. Med posredovanjem navigatorjevih sporočil je predvajanje zvočnega posnetka utišano (predvajanje se nadaljuje).

UPORABA V PARU

Navigator mora biti seznanjen in povezan le z voznikovo čelado, skladno z navodili v poglavju “Splošne informacije”.

 

GPS INDIKACIJE

Aktivna interkom povezava med čeladama se samodejno prekine z vsako indikacijo, ki jo navigator posreduje v čelado in se samodejno obnovi po zaključku navigatorjevega posredovanja sporočila.

 

MOBILNI TELEFON

Za pravilno delovanje različnih naprav mora biti mobilni telefon seznanjen s sistemom N-Com kot GLAVNA NAPRAVA (prosimo, glejte navodila za uporabo sistema N-Com, poglavje “Seznanjanje mobilnega telefona / Mp3 predvajalnika glasbe”).

Za pravilno delovanje vseh povezanih naprav priporočamo, da med sabo NE seznanjajte ter povezujete mobilnega telefona in navigatorja.

 

Dohodni telefonski klici začasno prekinejo povezavo z navigatorjem in interkom povezavo dveh čelad.

 

GLASBA

IZ NAVIGATORJA: Avdio posnetkov, posredovanih iz navigatorja, ni mogoče poslušati v čeladi.

 

IZ MOBILNEGA TELEFONA: Med povezavo z navigatorjem boste lahko glasbo iz mobilnega telefona poslušali v čeladi in jo s pomočjo funkcije »Skupna raba glasbe« (A2DP Sharing) tudi delili s sopotnikom. Med predvajanjem navigatorjevih napotkov se predvajanje glasbe začasno zaustavi, interkom povezava s sopotnikom pa začasno prekine.