B902 & GARMIN BMW NAVIGATOR VI

Sistem B902 je Bluetooth kompatibilen z navigatorjem Garmin BMW Navigator VI.

Po izvedeni seznanitvi in povezavi navigatorja s sistemom N-Com, bodo avdio signali iz Garmina posredovani v čelado.

 

Za najboljši rezultat je priporočljivo satelitski navigator in sistem N-Com posodobiti z najnovejšo različico programske opreme.

SPLOŠNE INFORMACIJE

SEZNANJANJE NAPRAV

Za postopek seznanjanja sistema N-Com in navigatorja sledite navodilom za uporabo sistema N-Com – poglavje »Seznanjanje navigatorja GPS (GPS pairing up)«.

 

Garmin BMW Navigator VI ponuja dve različni možnosti seznanjanja naprav: Telefon, Navigacija (profil HFP) in Podpora (profil A2DP).

Telefon, Navigacija + Podpora: z aktiviranjem obeh možnosti lahko v čeladi sprejemate telefonske klice, navigatorjeve napotke in avdio posnetke, posredovane iz različnih virov (notranji pomnilnik GPS, mobilni telefon, Mp3).

Telefon, Navigacija: če aktivirate samo možnost »Headset«(profil HFP), boste lahko v čeladi sprejemali telefonske klice in navigatorjeve napotke, multimedijsko predvajanje zvoka pa v tej različici NE bo posredovano v čelado.

Podpora: če aktivirate samo možnost avdio podpore (profil A2DP), boste lahko v čeladi sprejemali multimedijski avdio signal. Telefonski klici in navigatorjevi napotki v tej različici NE bodo posredovani v čelado.

 

POVEZAVA

Po izvedenem postopku prepoznave sistema N-Com in navigatorja, se povezava samodejno vzpostavi po vklopu sistema B902.

 

Opomba: Priporočamo, da na navigatorju izklopite opcijo AUDIO PUSHBUTTONS. Navigator Garmin pri vklopljeni opciji PUSH BUTTONS namreč za vsak prejeti ukaz pošlje povratni zvočni signal sistemu N-Com, s čimer začasno prekine predvajanje glasbe in / ali interkom komunikacijo med dvema čeladama.

INDIVDUALNA UPORABA

Navigator mora biti seznanjen in povezan le z voznikovo čelado, skladno z navodili v poglavju “Splošne informacije”.

 

GPS INDIKACIJE

Po izvedenem postopku prepoznave sistema N-Com in GPS navigatorja, boste lahko v čeladi poslušali avdio signal, ki je posredovan iz navigatorja Garmin BMW Navigator VI.

 

MOBILNI TELEFON

Za pravilno delovanje različnih naprav mora biti mobilni telefon seznanjen s sistemom N-Com kot GLAVNA NAPRAVA (prosimo, glejte navodila za uporabo sistema N-Com, poglavje “Seznanjanje mobilnega telefona / Mp3 predvajalnika glasbe”).

Za pravilno delovanje vseh povezanih naprav priporočamo, da med sabo NE seznanjajte ter povezujete mobilnega telefona in navigatorja.

 

Dohodni telefonski klici začasno prekinejo povezavo z navigatorjem.

Če želite poslušati navigatorjeva sporočila tudi med telefonskim pogovorom, omogočite funkcijo “Avdio večopravilnost” (Android), kot je to pojasnjeno v navodilih za uporabo sistema N-Com.

 

GLASBA

IZ NAVIGATORJA: Garmin BMW Navigator VI omogoča poslušanje glasbenih posnetkov, ki so shranjeni v notranjem pomnilniku vaše naprave. Med posredovanjem navigatorjevih sporočil je predvajanje zvočnega posnetka začasno zaustavljeno.

Opomba: Prvo aktiviranje predvajanja glasbe iz navigatorja je najbolje izvesti na Garminu. Kasneje lahko predvajanje glasbe upravljate tudi preko tipkovnice sistema N-Com.

 

IZ MOBILNEGA TELEFONA: Glasbo, ki je posredovana iz mobilnega telefona, boste lahko poslušali v čeladi. Med predvajanjem navigatorjevih napotkov se predvajanje glasbe začasno zaustavi.

Če želite poslušati navigatorjeva sporočila tudi med predvajanjem glasbe iz mobilnega telefona, omogočite funkcijo “Avdio večopravilnost” (Android), kot je to pojasnjeno v navodilih za uporabo sistema N-Com.

 

FM RADIO

čeladi boste lahko poslušali radijski signal, ki je posredovan iz sistema N-Com. Med posredovanjem navigatorjevih napotkov se predvajanje radijskega signala začasno prekine.

Če želite poslušati navigatorjeva sporočila tudi med poslušanjem FM radia, omogočite funkcijo “Avdio večopravilnost” (Android), kot je to pojasnjeno v navodilih za uporabo sistema N-Com.

UPORABA V PARU

Navigator mora biti seznanjen in povezan le z voznikovo čelado, skladno z navodili v poglavju “Splošne informacije”.

 

GPS INDIKACIJE

Aktivna interkom povezava med čeladama se samodejno prekine z vsako indikacijo, ki jo navigator posreduje v čelado in se samodejno obnovi po zaključku navigatorjevega posredovanja sporočila.

Če želite poslušati navigatorjeva sporočila tudi med poslušanjem FM radia, omogočite funkcijo “Avdio večopravilnost” (Android), kot je to pojasnjeno v navodilih za uporabo sistema N-Com.

 

MOBILNI TELEFON

Za pravilno delovanje različnih naprav mora biti mobilni telefon seznanjen s sistemom N-Com kot GLAVNA NAPRAVA (prosimo, glejte navodila za uporabo sistema N-Com, poglavje “Seznanjanje mobilnega telefona / Mp3 predvajalnika glasbe”).

Za pravilno delovanje vseh povezanih naprav priporočamo, da med sabo NE seznanjajte ter povezujete mobilnega telefona in navigatorja.

 

Dohodni telefonski klici začasno prekinejo povezavo z navigatorjem in interkom povezavo dveh čelad.

 

GLASBA

IZ NAVIGATORJA: Avdio posnetkov, posredovanih iz navigatorja, ni mogoče poslušati v čeladi.

 

IZ MOBILNEGA TELEFONA: Med povezavo z navigatorjem boste lahko glasbo iz mobilnega telefona poslušali v čeladi in jo s pomočjo funkcije »Skupna raba glasbe« (A2DP Sharing) tudi delili s sopotnikom. Med predvajanjem navigatorjevih napotkov se predvajanje glasbe začasno zaustavi, interkom povezava s sopotnikom pa začasno prekine.